צילום בתנועה של כל תחומי הספורט המוטורי. צילום תחרויות ראלי בארץ ובחו״ל. צילום למגזינים, אתרי רכב וחברות רכב בארץ.